Get Adobe Flash player

СТАТУТ ФГСМ

 

statut

КЛУБОВИ

- КГС „ПАРТИЗАН“ - БИТОЛА

- КГС „ПАРТИЗАН“ - ПРИЛЕП

- КГС „ПАРТИЗАН“ - О.НИКОЛОВ

- КГС „КОЧАНИ“ - КОЧАНИ

- КГС „ПАРТИЗАН“ - ГОСТИВАР

- КГС „ПАРТИЗАН“ - СТРУМИЦА

- ДГС „ПАРТИЗАН“ - Ѓ.ПЕТРОВ

- КГС „ПАРТИЗАН“ - ГЕВГЕЛИЈА

РАНГ ЛИСТА

Ранг листа на натпреварувачи

КАМП ФГСМ

zelt01

Кампувајте кај нас понудите
се најдобри, а цените најповолни
.

FIG

UEG

MOK

AMS

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

            Федерацијата за гимнастички спортови на Македонија ве известува:

 

            Семинарот за судии и полагање на испит во МАШКА спортска гимнастика, според годишниот календар ќе се одржи на ден 19 ,20 и 21.08.2016 год. Во кампот Партизан стар Дојран.

            Семинарот и испитот за судии ќе го спроведе Проф. Павле Павлов - комесар за МСГ при ФГСМ.

            Пријавите  на учесниците на семинарот треба да пристигнат најдоцна до 10.08.2016 год. во канцеларијата на ФГСМ во писмена форма.

            Секое друштво може да пријави најмногу по два машки судии кои не посетувале семинар за судење кои ја разбираат спортската гимнастика и имаат афинитет кон судењето .

            Судиите кои имаат судиско звање и искуство не влегуваат во наведената квота и можат да се пријават за учество на семинарот.

            ФГСМ за секој учесник на семинарот го покрива сместувањето и исхраната, а патните трошоци ги сноси друштвото ( учесникот).

 Пристигнување на учесниците на 19.09.2016 год. до 18 часот, а во 19 часот семинарот отпочнува со работа.

 

САТНИЦА ЗА РАБОТА НА СЕМИНАРОТ

 

19.08.2016 год.       

19,00 до 20,30часот Отварање на семинарот и запознавање на слушателите со меѓународниот правилник во општи црти

20.08.2016

09,00 до 13,00 Разгледување на начинот на судење за вежбите од домашните натпревари за  А лига.

13,30 ручек

15,00  до 16,30 Разгледување на начинот на судење за вежбите од домашните натпревари за  Б лига.

16,45 до 18,15 Разгледување на начинот на судење за вежбите од домашните натпревари за  А и Б лига и консултации за истите.

19,30 вечера

 

21.08.2016 год.

09,00 до 10,30  ИСПИТЕН ДЕЛ.

 

12, 30 Сопштување на резултатите

13,30 ручек

Во попладневните часови напуштање на кампот.

                                                                                                                      ФГСМ

                                   Претседател на тех.комитет

                                   Проф. Ацо Ристески

trace my ip