Get Adobe Flash player

СТАТУТ ФГСМ

 

statut

КЛУБОВИ

- КГС „ПАРТИЗАН“ - БИТОЛА

- КГС „ПАРТИЗАН“ - ПРИЛЕП

- КГС „ПАРТИЗАН“ - О.НИКОЛОВ

- КГС „КОЧАНИ“ - КОЧАНИ

- КГС „ПАРТИЗАН“ - ГОСТИВАР

- КГС „ПАРТИЗАН“ - СТРУМИЦА

- ДГС „ПАРТИЗАН“ - Ѓ.ПЕТРОВ

- КГС „ПАРТИЗАН“ - ГЕВГЕЛИЈА

РАНГ ЛИСТА

Ранг листа на натпреварувачи

КАМП ФГСМ

zelt01

Кампувајте кај нас понудите
се најдобри, а цените најповолни
.

FIG

UEG

MOK

AMS

Во Сабота на 11.02.2017 година со почеток во 11:00 часот во просториите на ДГС Г.Петров  свикувам Технички комитет со следниот

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Усвојување на записникот од претходниот состанок

2. Разгледување на ИЗВЕШТАИТЕ  за 2016 год. по сегменти.

2. Пропозиции на натпревари за 2017 год.

3.План и календар за 2017 година

4.Разно

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Претседател на Т.К

                                                                                                               Проф. Ацо Ристески

 

 

 

 

 

                                                                        

trace my ip